ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

​​​​​​​​​​​​​​

นายอัครวิชช์ มณีจันสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงกือนา

E-mail : Aukarawit5589@hotmail.com

เบอร์ : 089-8521959

โทรสาร : 053-674362