ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านเวียงกือนา

120 หมู่ 2

ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-674362

weangkrernaschool@gmail.com

120 หมู่ 2

ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00